برچسب: تشخیص‌پلاک

خانه / برچسب: تشخیص‌پلاک
سامانه تشخیص پلاک
سامانه تشخیص پلاک

سامانه تشخیص پلاک خودرو امكان شناسايي خودكار پلاک خودرو از تصاوير دريافتي از دوربين‌ را فراهم مي‌كند. اين سامانه در كاربردهاي مختلف شهري و برون‌شهري جهت هوشمندسازي نظارت و مديريت حمل‌ونقل قابل استفاده مي‌باشد.

اطلاعات بیشتر