برچسب: شبکه

خانه / برچسب: شبکه
امنیت شبکه چیست ؟ انواع شبکه و رویکردهای امنیت شبکه
امنیت شبکه چیست ؟ انواع شبکه و رویکردهای امنیت شبکه

امنیت شبکه امنیت شبکه روشی برای جلوگیری و محافظت در برابر نفوذ غیرمجاز به شبکه های سازمانی است. به عنوان یک فلسفه، امنیت نقطه انتهایی را تکمیل می کند، که روی دستگاه‌های فردی متمرکز است. در واقع، امنیت شبکه بر نحوه تعامل این دستگاه ها و همبستگی بین آن‌ها متمرکز است. امنیت شبکه فرایندی است […]

اطلاعات بیشتر