برچسب: معماری‌ایرانی

خانه / برچسب: معماری‌ایرانی
سامانه معماری هستی
سامانه معماری هستی

در دنیای امروز با افزایش حجم اطلاعات و اهمیت دسترسی سریع به اطلاعات و خدمات، سامانه‌های کامپیوتر بیش از پیش در همه امور زندگی انسان‌های وارد شده‌است. یکی از چالش‌های اساسی در شرکت‌های ساختمانی بزرگ عدم دسترسی به یک سامانه جامع جهت نظارت و مدیریت پروژه‌ها و انجام تعامل مناسب بین تیم‌های کاری شرکت در […]

اطلاعات بیشتر